• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 9380/CT-TTHT năm 2013 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9380/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9380/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Fei Yueh Việt Nam
Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1
Mã số thuế: 0302102135

Trả lời văn bản số CV/2013/07 ngày 21/10/2013 của Công ty về chính sách thuế theo phiếu chuyển số 856/PC-TCT ngày 25/10/2013 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3.5 Mục III Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước”

Trường hợp Công ty cho thuê văn phòng, trong năm 2010 xuất hoá đơn một lần cho năm 2010 và 2011, khi kê khai nộp thuế TNDN, doanh thu tính thuế TNDN được tính phân bổ cho số năm trả trước theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 2;
- Lưu: HC, TTHT.
 2898 – 19974 / 2013 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9380/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 14/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9380/CT-TTHT

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249751