• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9726/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện chính sách mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9726/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9726/VPCP-KTTH
V/v thực hiện chính sách mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

 

Báo điện tử Tiền Phong ngày 30 tháng 11 năm 2014 có bài “Ùn ùn đổ về cửa khẩu sang Trung Quốc xách hàng thuê” và ngày 02 tháng 12 năm 2014 có bài “Hé lộ lý do dân ùn ùn đi xách hàng thuê” phản ánh: Khoảng từ 10 ngày cuối tháng 11 năm 2014 đến nay, tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có hàng vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để xách hàng về Việt Nam theo cơ chế mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao:

1. Bộ Công Thương (Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình thực hiện việc mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để có biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu, ngăn chặn việc lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại.

2. Bộ Tài chính, Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi các quy định liên quan đến chính sách đối với hàng hóa của cư dân biên giới theo Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7639/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9726/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 05/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9726/VPCP-KTTH

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259549