• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9728/VPCP-KTN năm 2016 điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9728/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9728/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016.

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 127/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TNMT, NN&PTNT;
- UBND TP Hà Nội;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT,
các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3). Binh
20

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIM
PHÓ CH NHIM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9728/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9728/VPCP-KTN

338

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329738