• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hoạt động triển lãm


 

Công văn 9742/VPCP-QHQT năm 2016 về tham gia Triển lãm Pollutec 27 tại Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nước thế giới 2016 tại Hungary, làm việc tại Ba Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9742/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9742/VPCP-QHQT
V/v tham gia Triển lãm Pollutec 27 tại Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nước thế giới 2016 tại Hungary, làm việc tại Ba Lan.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản số 4282/BTNMT-HTQT ngày 29 tháng 9 năm 2016 và 4930/BTNMT-HTQT ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc tham gia Triển lãm Pollutec 27 tại Pháp, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nước thế giới 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Pollutec 27 tại Pháp từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016 với tư cách là Quốc gia danh dự.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gian hàng triển lãm “Việt Nam - Quốc gia danh dự” tại Pháp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

3. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nước thế giới 2016 tại Hungary, kết hợp làm việc tại Ba Lan, thời gian từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn S
Hiệp, các Trợ lý TTCP, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9742/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9742/VPCP-QHQT

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330012