• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 978/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc thực hiện công văn 451/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 978/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện công văn số 451/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 214/HQCT-NV ngày 01/02/2018 của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ về vướng mắc thực hiện công văn số 451/TCHQ-GSQL , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp quá 30 ngày kể ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không nộp bản chính C/O, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ căn cứ hướng dẫn tại công văn số 451/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2018 để thực hiện; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp phải nộp C/O bản chính của các lô hàng nhập khẩu tiếp theo ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Trường hợp doanh nghiệp không xuất trình được C/O bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì không giải quyết thông quan, giải phóng hoặc đưa hàng về bảo quản.

2. Việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố cần Thơ căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại mục 2.b công văn số 1537/BTC-TCHQ ngày 29/12/2017 để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 978/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 978/TCHQ-GSQL

329

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375640