• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9870/VPCP-KGVX năm 2018 về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9870/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9870/VPCP-KGVX
V/v kỳ thi THPT quốc gia

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo:

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc hoàn thiện quy trình tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, khắc phục bất cập không để tái diễn các sai phạm như trong kỳ thi năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGDTNTN&N
Đ của QH;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
-
Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9870/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9870/VPCP-KGVX

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
396588