• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 991/GSQL-GQ2 năm 2013 C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 991/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/GSQL-TH
V/v C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
(Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 01-25/09/2013 ngày 25/09/2013 của Công ty TNHH Yamaha về thuế suất hàng nhập khẩu có C/O mẫu AANZ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 2, Thông tư số 44/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định khu vực Thương mại tự do ASEAN - Úc, Niu Di Lân giai đoạn 2012 - 2014 quy định chi tiết điều kiện để hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất AANZFTA. Công ty có thể tham khảo quy định tại Thông tư số 44 nêu trên để biết thông tin chi tiết về mức thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu từ khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc, Niu Di Lân.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (4b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 2: Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AANZFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này.

2) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân, bao gồm các nước:

- Bru-nây Đa-ru-sa-lam;

- Vương quốc Căm-pu-chia;

- Cộng hoà In-đô-nê-xi-a;

- Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào;

- Ma-lay-xi-a;

- Liên bang My-an-ma;

- Cộng hoà Phi-líp-pin;

- Cộng hoà Sing-ga-po;

- Vương quốc Thái Lan;

- Úc;

- Niu Di-lân;

- Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).

3) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu, quy định tại khoản 2 Điều này, đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công Thương;

d) Thỏa mãn Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN-Úc-Niu Di-lân (viết tắt là C/O Mẫu AANZ) theo quy định của Bộ Công Thương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 991/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 991/GSQL-GQ2

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209641