• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 9955/VPCP-NN năm 2017 giải quyết kiến nghị của Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam liên quan đến Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9955/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9955/VPCP-NN
V/v giải quyết kiến nghị của Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam liên quan đến Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Nai;
- Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam.

Về kiến nghị của Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam tại văn bản đề ngày 02 tháng 8 năm 2017 liên quan đến Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu ý kiến, kiến nghị của Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam tại văn bản nêu trên trong quá trình xem xét, quyết định các vn đ liên quan đến Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7509/VPCP-NN ngày 18 tháng 7 năm 2017, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phát triển bền vững.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TNMT, NN&PTNT, XD, KHĐT, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, QHĐP, KGVX, V.I;
- Lưu: VT, NN (2). Tuynh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9955/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9955/VPCP-NN

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361880