• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 9981/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9981/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9981/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2278/HQLS-TXNK ngày 23/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đề nghị xóa khoản tiền thuế, tiền phạt, phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ của Công ty dịch vụ vật tư nông nghiệp Phú Yên (là doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể số 3130/QĐ-CT ngày 01/11/2001 của UBND tỉnh Phú Yên). Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Sau khi tra cứu danh sách tờ khai nợ thuế của Công ty dịch vụ vật tư nông nghiệp Phú Yên (MST: 4400117257) trên hệ thống kế toán thuế tập trung ngày 28/7/2014 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty vẫn còn nợ thuế tại Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn Khu vực I và Chi cục HQ Cảng Vict - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Do vậy, để có cơ sở xem xét xử lý xóa tất cả các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến thời điểm hiện tại ở tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc của Công ty dịch vụ vật tư nông nghiệp Phú Yên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh rà soát, kiểm tra lại nợ thuế của Công ty. Trường hợp nếu Công ty còn nợ tiền thuế phát sinh trước 01/7/2007 tại đơn vị mình quản lý thì căn cứ quy định về hồ sơ xóa nợ tại Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính có công văn xác nhận số nợ của Công ty dịch vụ vật tư nông nghiệp Phú Yên tại đơn vị mình và có công văn đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 14/8/2014).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  TXNK-QLN-Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9981/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 08/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9981/TCHQ-TXNK

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243202