• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 620/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 620/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D điện tử

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố vướng mắc C/O mẫu D điện tử liên quan đến thông tin về “Normal”; “Drawback” và các thông tin trên C/O điện tử do Malaysia phát hành. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với thông tin về “Normal” và “Drawback” trên C/O mẫu D điện tử:

Theo Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện thông điệp điện tử và xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử” được quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thì:

- Trường hợp đánh dấu vào ô “Normal”: C/O được cấp khi nước xuất xứ là nước cấp C/O và là nước phát hành hóa đơn (không phải trường hợp hóa đơn bên thứ ba hoặc C/O giáp lưng).

- Trường hợp đánh dấu vào ô “Drawback”: C/O được cấp thay thế cho C/O đã bị cơ quan hải quan từ chối.

2. Về thông tin trên C/O điện tử do Malaysia phát hành:

Cơ quan cấp C/O của Malaysia đã rà soát và xác nhận một số lỗi kỹ thuật khi truyền thông tin C/O mẫu D điện tử tới cơ quan hải quan nước nhập khẩu tại ô số 1, 3, 8, 9, ví dụ như: Thiếu tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu trên ô số 1; thiếu phần trăm hàm lượng giá trị khu vực trên ô số 8.

Theo đó, trường hợp C/O điện tử gặp sự cố/lỗi kỹ thuật nêu trên thì cơ quan hải quan tiếp nhận bản C/O giấy được cấp theo đúng quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN đ xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 620/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 06/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 620/GSQL-GQ4

234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377288