Chồng tham gia BHXH, vợ sinh con được hưởng chế độ như thế nào?

Cho tôi hỏi, hiện tại, tôi đang mang thai dự kiến tháng 6 này sẽ sinh. Tôi không tham gia bảo hiểm xã hội còn chồng tôi có tham gia tại công ty chống tôi đang làm được 2 năm. Vậy khi sinh con, chồng tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? Đây là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thúy ở Đắk Lắk.

trợ cấp thai sản

Ảnh minh họa

Về vấn đề của chị Thúy, Ban biên tập THƯ KÝ LUẬT xin khẳng định là Có.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- 05 ngày làm việc với sinh thường 1 con;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Như vậy, tùy tình trạng sinh của người vợ và số con được sinh ra mà lao động nam sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày làm việc.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Cu thể, Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi như sau:

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng nên số tiền trợ cấp một lần mà người chồng được nhận khi vợ sinh con sẽ là 2.980.000 đồng cho mỗi con. Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở sẽ được nâng lên là 1.600.000 đồng/tháng, do đó, số tiền trợ cấp một lần này cũng tăng lên tương ứng, cụ thể là 3.200.000 đồng cho mỗi con.

Theo quy  định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con thì:

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Như vậy, theo quy định này, để được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con thì người cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trong trường hợp này, người cha đã tham gia bảo hiểm xã hội được 02 năm, do đó hoàn toàn được hưởng các chế độ thai sản nêu trên. Cụ thể, sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày làm việc tùy tình trạng sinh của người vợ và số con được sinh ra, đồng thời sẽ được nhận trợ cấp một lần là 2.980.000 đồng cho mỗi con nếu con được sinh ra trước ngày 01/7/2020, sau ngày 01/7/2020 thì mức trợ cấp này sẽ là 3.200.000 đồng cho mỗi con.

Nguyễn Trinh 

1,233

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan