• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Pháp lệnh về cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sỹ quan và hạ sỹ quan phòng cháy và chữa cháy năm 1963

Tải về Pháp lệnh 17/LCT
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/LCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 1963

 

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 17/LCT NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1963

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;
Căn cứ Nghị quyết ngày 23 tháng 3 năm 1963 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan phòng cháy và chữa cháy.

PHÁP LỆNH

QUY ĐỊNH CƠ QUAN PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ CHẾ ĐỘ CẤP BẬC CỦA SĨ QUAN VÀ HẠ SĨ QUAN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Xét công tác phòng cháy và chữa cháy có liên quan mật thiết với công tác bảo vệ trật tự, an ninh chung do Bộ Công an đảm nhiệm;

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ;

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà quy định cơ quan phụ trách quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1.- Chuyển giao việc quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy từ Bộ Nội vụ sang cho Bộ Công an.

Đặt Cục phòng cháy và chữa cháy trực thuộc Bộ Công an.

Đặt các đội phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố, tỉnh và những đơn vị hành chính tương đương trực thuộc cơ quan Công an của thành phố, tỉnh và những đơn vị hành chính tương đương.

Điều 2.- Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp gồm có sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ.

Chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan phòng cháy và chữa cháy theo chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan cảnh sát nhân dân đã được quy định trong pháp lệnh ngày 16 tháng 7 năm 1962.

Điều 3.- NHững quy định trước đây về việc quản lý công tác phòng cháy và chữa cháy trái với pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Pháp lệnh này đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua ngày 23 tháng 3 năm 1963.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/LCT   Loại văn bản: Pháp lệnh
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội   Người ký: Hồ Chí Minh
Ngày ban hành: 23/03/1963   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/04/1963   Số công báo: Số 11
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Pháp lệnh 17/LCT

576

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
36883