• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp

Tải về Điều ước quốc tế 37/2005/LPQT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2005/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   Người ký: Nguyễn Bích Đạt
Ngày ban hành: 01/03/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/10/2005   Số công báo: Từ số 29 đến số 30
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/03/2005, Bản sửa đổi Nghị định thư tài chính số 37/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp.

Tổng số tiền và đối tượng tài trợ

Chính phủ nước Cộng hòa Pháp thỏa thuận dành cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một khoản tài trợ để thực hiện các dự án được ghi trong lĩnh vực ưu tiên cho sự phát triển kinh tế ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những khoản cho vay này, có giá trị tổng cộng tối đa là 49.660.000 EUR (bốn mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi ngàn euro), dùng để mua hàng hóa và dịch vụ của Pháp liên quan đến việc thực hiện các dự án nêu trong Phụ lục của Nghị định thư này. Các nhà cung cấp Pháp có thể được xác định tuỳ theo kết quả xét chọn hoặc đấu thầu.

Từ khóa: Điều ước quốc tế 37/2005/LPQT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4813