Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 1250TM/ĐB ngày 28/03/2003 của Bộ Thương mại về việc kết quả cuộc họp Uỷ ban đàm phán thương mại ASEAN- Trung Quốc lần thứ 7 và báo cáo kết quả cuộc họp lần thứ 7 uỷ ban đàm phán thương mại ASEAN-Trung Quốc (TNC)

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1250TM/ĐB   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 28/03/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/03/2003, Bộ Thương mại đã có Báo cáo số 1250TM/ĐB về việc kết quả cuộc họp Uỷ ban đàm phán thương mại ASEAN- Trung Quốc lần thứ 7 và báo cáo kết quả cuộc họp lần thứ 7 uỷ ban đàm phán thương mại ASEAN-Trung Quốc (TNC).

Kế hoạch và tổ chức đàm phán.

Cuộc họp đã bàn về kế hoạch đàm phán trong năm 2003 và 2004 với mong muốn xác định lịch họp và mục tiêu kết quả cụ thể cho từng cuộc họp. Đối với lĩnh vực thương mại hàng hoá, thời hạn đàm phán đã được Hiệp định khung quy định rõ là kết thúc vào 1/7/2004. Trong khi đó, thời hạn đàm phán đối với thương mại dịch vụ và đầu tư chưa được xác định trong Hiệp định khung. Với quan điểm đàm phán toàn diện (comprehensive), cân bằng (balanced) và muốn đẩy nhanh quá trình đàm phán về thương mại dịch vụ và đầu tư, Singapore và Thái Lan đã yêu cầu xác định mục tiêu và kết quả cụ thể cho từng cuộc họp của TNC đối với lĩnh vực này. Trong khi đó, các nước ASEAN khác và Trung Quốc cho rằng thương mại dịch vụ và đầu tư là các lĩnh vực rất phức tạp, TNC chưa hiểu cặn kẽ nên chưa thể xác định được lịch trình và cách thức đàm phán đối với các lĩnh vực này. Trung Quốc ban đầu còn đề xuất ưu tiên đàm phán thương mại hàng hoá, đàm phán thương mại dịch vụ và đầu tư sẽ tiến hánh sau. Để thoả hiệp, cuộc họp đã thống nhất với giải pháp thành lập Nhóm công tác về dịch vụ và Nhóm công tác về đầu tư. Hai nhóm công tác này, trong các phiên họp đầu tiên, phải thảo luận về đề xuất lịch đàm phán và kết quả cụ thể cho từng giai đoạn đối với hai lĩnh vực này.

Về tổ chức đàm phán, các nước nhất trí khẳng định TNC là cơ quan duy nhất điều hành chung mọi đàm phán trên tất cả các lĩnh vực hàng hoá, dịch vụ, đầu ta và các hợp tác kinh tế khác, và sẽ bắt đầu đàm phán trên tất cả các lĩnh vực này. Để hỗ trợ cho công việc, TNC sẽ thành lập các nhóm công tác phụ trách đàm phán cho một số lĩnh vực có tính chất kỹ thuật sâu. Tại kỳ họp này, ngoài hai nhóm công tác nêu trên, TNC cũng đã quyết định thành  lập Nhóm công tác về Quy tắc xuất xứ vì Hiệp định khung đã quy định đàm phán về quy tắc xuất xứ phải kết thúc vào tháng 12/2003. Các nhóm công tác khác sẽ được thành lập khi thầy cần thiết.

142