Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 133 /BC-BTNMT về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/BC-BTNMT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Mai Ái Trực
Ngày ban hành: 02/08/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/8/2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo 133 /BC-BTNMT về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cụ thể,

Để phát huy hơn nữa vai trò của quy hoạch sử dụng đất phù hợp với nền kinh tế thị trường và trong tình hình đã có Luật Xây dựng, cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

a) Hoàn thiện quy định về nội dung quy hoạch sử dụng đất, làm rõ nội dung quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu quyết định, xét duyệt quy hoạch sử dụng đất của từng cấp (cả nước, tỉnh, huyện) theo hướng càng xuống cấp dưới thì nội dung và chỉ tiêu càng cụ thể, chi tiết. Theo đó, Quốc hội chỉ quyết định phê duyệt các cân đối lớn về sử dụng đất như diện tích đất nông nghiệp (trong đó có đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng), đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở), đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng; Chính phủ (hoặc Thủ tướng Chính phủ) xét duyệt các chỉ tiêu chính về sử dụng đất của cấp tỉnh. Các chỉ tiêu chi tiết về sử dụng từng loại đất tại cấp tỉnh và cấp huyện do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

b) Sửa đổi quy định về phạm vi lập quy hoạch sử dụng đất như sau:

- Không lập quy hoạch sử dụng đất cho các đơn vị hành chính thuộc khu vực nội thị để tránh trùng lắp với quy hoạch chung về xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị;

- Bỏ quy định lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với khu công nghệ cao, khu kinh tế để tránh trùng lắp với quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghệ cao, khu kinh tế;

- Không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã để tránh trùng lắp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định về pháp luật xây dựng; những điểm cần lưu ý trong chỉ đạo sử dụng đất của cấp xã sẽ được đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

97