• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Báo cáo 1796/BC-BNV về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2011 do Bộ Nội vụ ban hành

Tải về Văn bản khác 1796/BC-BNV
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1796/BC-BNV   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 25/05/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/05/2011, BNV đã ban hành Báo cáo 1796/BC-BNV về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2011. 

- Trình Chính phủ phê duyệt Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của mình, bao gồm xây dựng kế hoạch, các chương trình cải cách để triển khai.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII.

- Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 115/2005/NĐ-CP đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học và công nghệ.

- Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ và tuyên truyền về cải cách hành chính.

Từ khóa: Văn bản khác 1796/BC-BNV

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
124951