Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 3429 TM/ĐB ngày 29/08/2002 của Bộ Thương mại về việc báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 năm 2002 (SOM 3/2002-Acapulco, Mexico)

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3429TM/ĐB   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 29/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/08/2002, Bộ Thương mại ban hành Báo cáo số 3429 TM/ĐB về việc báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 năm 2002 (SOM 3/2002-Acapulco, Mexico).

Về vấn đề WTO

Hội nghị tập trung vào ba vấn đề chính là phối hợp quan điểm giữa APEC và các hoạt động đàm phán đang diễn ra trong WTO tại Geneva, những nội dung cần đưa vào Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng và xây dựng năng lực thực hiện các Hiệp định của WTO.

+ Về phối hợp quan điểm: Đoàn Australia yêu cầu các thành viên APEC “cần thông báo ngay cho các đồng nghiệp ở Geneva biết những kết quả mà Lãnh đạo và các cấp Bộ trưởng APEC đã thỏa thuận được trong khuôn khổ APEC” để tránh tình trạng tại APEC đã có thoả thuận nhưng các đoàn lại có quan điểm khác tại WTO. Tuy nhiên Malaysia cho rằng việc thỏa thuận trong APEC “không phải là các cam kết mang tính pháp lý” và nhấn mạnh rằng việc thoả thuận trong APEC “không định kiến trước đến lập trường của các thành viên tại WTO”.

+ Về những nội dung các nước mong muốn đưa vào Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng: Hội nghị đồng ý rằng Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng APEC sẽ mang tính “cam kết mạnh mẽ” đối với  việc ủng hộ kết thúc vòng đàm phán phát triển Đo-ha vào tháng 1 năm 2005. Nhiều nước (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Chi Lê) đề nghị có các nội dung về đàm phán hàng phi nông nghiệp, về vai trò của các thoả thuận thương mại khu vực, các vấn đề mới và sở hữu trí tuệ. Một số nước khác (như Australia, Thái Lan) đề nghị có vấn đề nông nghiệp. Mỹ đưa ra một số lĩnh vực như thương mại và môi trường, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ (đặc biệt là chỉ dẫn địa lý). Các nước đang phát triển tiếp tục đề nghị vấn đề xây dựng năng lực. Nhìn chung, các nước đều ra ý kiến riêng của mình. SOM chỉ ghi nhận các ý kiến đó và sẽ thể hiện cụ thể trong lời văn của Dự thảo Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng.

+ Về xây dựng năng lực: Canada và Nhật Bản thông báo đã hoàn thành website về danh mục dự án xây dựng năng lực. Việt Nam đề nghị không gọi việc xây dựng website là mục tiêu mà chỉ là công cụ để điều phối hoạt động này. Ta đề nghị các nước tập trung hỗ trợ những lĩnh vực mà các nước đang phát triển thấy cần phải được hỗ trợ, không chỉ tập trung vào những lĩnh vực các nước phát triển muốn hỗ trợ. Đề nghị này của ta được nhiều nước đang phát triển (đặc biệt là ASEAN) tán thành. SOM cũng thông qua 6 dự án xây dựng năng lực trong năm 2003.

94