Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 607/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 11/7/2006 đến ngày 19/7/2006 của Bộ Y tế

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 607/BC-BYT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Hán
Ngày ban hành: 20/07/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/07/2006, Bộ Y tế ban hành Báo cáo số 607/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 11/7/2006 đến ngày 19/7/2006.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI:

1.Chỉ đạo các đơn vị kiểm dịch y tế biên giới tiếp tục giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu có các đối tượng nhập cảnh từ vùng có dịch vào Việt Nam, chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm cúm A(H5N1).

2.Đăng tải thông tin hàng tuần về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai trên trang Web của Bộ Y tế.

3.Chỉ đạo và giám sát Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương báo cáo số liệu giám sát cúm lên mạng Flunet toàn cầu.

4.Phối hợp với UNICEF tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống đại dịch cúm tại các tuyến huyện, xã tại các tỉnh/thành phố.

5.Tiếp tục xây dựng và phát triển Dự án phòng chống dịch cúm A(H5N1) tại Việt Nam, dự án do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC).

6.Hoàn chỉnh và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn về hướng dẫn thực hiện cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh, khống chế ổ dịch cúm và phòng ngừa đại dịch cúm ở ng­ười tại các địa phương.

7.Phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur tiếp tục triển khai các hoạt động thu thập số liệu, thử nghiệm, mẫu báo cáo giám sát đối t­ượng sau tiêm vắc xin phòng chống cúm gia cầm đợt I và II tại các địa phương.

8.Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch mua sắm máy móc, trang thiết bị, thuốc, hoá chất phòng chống dịch đợt II để dự trữ tại các tuyến Trung ương đến địa phương.

9.Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới triển khai mua sắm trang thiết bị cho hệ thống cảnh báo sớm và đáp ứng nhanh tại các Viện VSDT/Pasteur và các tỉnh/thành phố thuộc Dự án WHO/FAO/UNDP.

10.Hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định Dự án Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

90