• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Chỉ thị 01/1998/CT-BXD về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Chỉ thị 01/1998/CT-BXD
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/1998/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 12/03/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/1998   Số công báo: Số 14
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/03/1998, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/1998/CT-BXD về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị cho các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Xây dựng, Sở Nhà đất, Sở Giao thông công chính, Kiến trúc sư trưởng thành phố trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây :

1. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nhà ở và đất ở, xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, quản lý quy hoạch xây dựng đôt thị, theo hướng:

- Phân cấp hợp lý trên cơ sở bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ, đồng thời tăng cường trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết công việc cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý đầu tư và xây dựng.

- Tiếp tục sửa đổi quy trình và thủ tục quản lý còn bất hợp lý, gây chậm trễn, phiền hà trong việc cấp giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị, chứng chỉ hành nghề xây dựng, tư vấn xây dựng.

- Đề xuất kịp thời các chính sách, cơ chế quản lý đầu tư và phát triển nhà, giải quyết các tồn đọng về nhà ở, từng bước đáp ứng quyền tạo lập hợp pháp về nhà ở của công dân, đặc biệt là đối tượng có thu nhập thấp, tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị kinh doanh nhà ở.

2. Tiếp tục sắp xếp bộ máy quản lý gọn nhẹ, phân định rõ chức năng quản lý nhà nước - quản lý sản xuất, kinh doanh: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức hành chính có trình độ đủ sức tiếp thu những kiến thức mới, công nghệ mới, kỹ thuật tin học trong quản lý hành chính, nhân sự, nghiệp vụ về pháp chế… thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức các tổng công ty, công ty….

3. Cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh và tăng cường công tác thông tin báo cáo, bảo đảm tính hiệu lực, kịp thời, chính xác trong chỉ đạo, điều hành và thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

4. Kiện toàn tổ chức thanh tra từ Bộ đến các địa phương đủ mạnh để làm chức năng thanh tra phục vụ quản lý Nhà nước của ngành, đồng thời kiện toàn lực lượng thanh tra, pháp chế ở các doanh nghiệp để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong xây dựng, giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Từ khóa: Chỉ thị 01/1998/CT-BXD

167

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17305