Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/1999/CT-BXD thực hiện các Luật thuế mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/1999/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 09/01/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/1999   Số công báo: Số 14
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/01/1999, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/1999/CT-BXD thực hiện các Luật thuế mới.

Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các Luật thuế mới Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a. Khẩn trương nghiên cứu, trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản theo Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Thành lập các tổ công tác để nắm và kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Luật thuế mới ở các đơn vị do Bộ quản lý.

c. Kiểm tra và hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị do bộ quản lý về cách ghi chép hoá đơn chứng từ, cách xác định thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế; hạch toán kế toán các loại thuế mới; cách kê khai thuế, nộp thuế vào Kho bạc nhà nước.

d. Nắm chắc tình hình thực hiện các Luật Thuế mới, giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Luật Thuế mới và các văn bản dưới Luật cho các đơn vị do Bộ quản lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, phải báo cáo và kiến nghị cho bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo của Chính phủ đặt tại Bộ Tài chính để xử lý.

đ. Chỉ đạo và tham gia với các đơn vị trong việc sắp xếp lại sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh năm 1999 và các năm tiếp theo, kế hoạch tiến hành cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu Nhà nước, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức lại công tác quản lý vật tư, tiền vốn, chi phí, giá thành, xử lý giá đầu vào, đầu ra phù hợp với cơ chế thị trường, giúp cho các đơn vị thực hiện tốt được các Luật Thuế mới.

e. Kiểm tra các đơn vị do Bộ quản lý về việc thực hiện các biện pháp quản lý giá nhằm ổn định giá, như: rà soát lại chi phí, tính toán và xử lý giá bán hợp lý, tăng cường quản lý chi phí sản xuất, chi phí lưu thông của hàng hoá, dịch vụ, tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, theo dõi diễn biến giá cả thị trường để cùng với đơn vị xem xét tính toán cân đối cung cầu, có kế hoạch điều hoà hàng hoá từ nơi thừa sang nơi thiếu không để tăng giá đột biến.

f. Có bộ phận thường trực đặt tại Vụ Tài chính kế toán để kịp thời trả lời các vướng mắc của các đơn vị.

95