Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2003/CT-TCHQ về việc chấn chỉnh việc trưng cầu giám định hàng hoá xuất nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2003/CT-TCHQ   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 19/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/9/2003 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành, Chỉ thị 02/2003/CT-TCHQ về việc chấn chỉnh việc trưng cầu giám định hàng hoá xuất nhập khẩu. Cụ thể,

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Sau khi kiểm tra (kiểm hóa) hàng hóa XNK, việc xác định tên hàng, số lượng, khối lượng, chất lượng... hàng hóa là trách nhiệm của kiểm hóa viên và Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu. Vì vậy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu phải bố chí công chức hải quan có đủ trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức làm nhiệm vụ kiểm hóa. Phải có những chuyên gia, những kiểm hóa viên giỏi, nhiều kinh nghiệm để kiểm hóa những mặt hàng khó xác định, mặt hàng có thuế xuất cao, mặt hàng nhạy cảm. Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan cửa khẩu phải chuyên môn hóa đội ngũ kiểm hóa viên đối với từng loại mặt hàng, mặt khác, phải thành lập bộ phận tư vấn để giúp cho lãnh đạo xác định những mặt hàng khó.

2. Đối với những mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng mới được phép xuất nhập khẩu thì phải yêu cầu chủ hàng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm tra chất lượng hàng hóa.

3. Đối với những mặt hàng mới (không thuộc danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng và những mặt hàng theo thông lệ buôn bán quốc tế phải thực hiện giám định), với điều kiện, phương tiện của mình, kiểm hóa viên và Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu không thể xác định được thì mới trưng cầu phân tích, phân loại tại Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa thuộc Tổng cục Hải quan (dưới đây gọi là Trung tâm). Kết quả phân tích, phân loại của Trung tâm là căn cứ để Chi cục Hải quan cửa khẩu làm thủ tục thông quan hàng hóa. Trường hợp không nhất trí với kết luận của Trung tâm thì phải báo cáo Tổng cục Hải quan để được chỉ đạo.

88