Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT về việc kiểm tra xử lý các loại sách, báo, tranh, ảnh, lịch và xuất bản phẩm khác in, nhập khẩu, tàng trữ, lưu hành trái phép do Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin   Người ký: Lưu Trần Tiêu
Ngày ban hành: 09/01/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/01/1997, Bộ trưởng Bộ văn hóa thông tin ban hành Chỉ thị 02/CT về việc kiểm tra xử lý các loại sách, báo, tranh, ảnh, lịch và xuất bản phẩm khác in, nhập khẩu, tàng trữ, lưu hành trái phép.

Phương châm tiến hành:

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động tăng cường quản lý, thiết lập trật tự, kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng, các địa phương phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân hoạt động in, nhập khẩu, tàng trữ, lưu hành trái phép sách, báo và các loại xuất bản phẩm khác. Trước mắt từ nay đến trước tết Nguyên đán Đinh sửu cần tập trung lực lượng để tổ chức một đợt tuyên truyền vận động sâu rộng nhằm vào đối tượng là những người kinh doanh dịch vụ xuất bản phẩm thực hiện Luật xuất bản, Nghị định 79 CP ngày 6-11-1993 của Chính phủ, Thông tư số 38 TT-XB của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật, thực hiện quy định tại Điều 26 của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP về bán sách, báo, tranh, ảnh, lịch và cho thuê sách. Cùng với việc tuyên truyền vận động phải tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm khắc đối với việc tuyên truyền vận động phải tổ chức lực lượng, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị 

89