Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/1997/CT-KHĐT triển khai dự án đầu tư tàu đánh cá vùng khơi bằng vốn tín dụng ưu đãi kế hoạch năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/1997/CT-KHĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 06/03/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/03/1997, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành Chỉ thị 03/1997/CT-KHĐT triển khai dự án đầu tư tàu đánh cá vùng khơi bằng vốn tín dụng ưu đãi kế hoạch năm 1997.

Trước mắt, để triển khai kịp thời kế hoạch vốn tín dụng cho sắm tàu đánh cá khơi trong năm 1997, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản chỉ thị Giám đốc Sở Thuỷ sản, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có biển, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ:

1. Tiến hành rà soát lại lực lượng đánh cá, chọn các đối tượng có kinh nghiệm, có điều kiện và có nhu cầu đầu tư tàu đánh cá vùng khơi, chỉ đạo, hướng dẫn lập dự án khả thi đầu tư tàu đánh cá phù hợp với Nghị định 42/CP về quản lý đầu tư và xây dựng. Chú ý đến những nơi có luồng lạch, bến đậu thích hợp cho loại tàu 90CV trở lên.

2. Đối tượng đầu tư: Ưu tiên cho ngư dân vay vốn ưu đãi phát triển khai thác xa bờ trong các hình thức tổ chức kinh tế: Hợp tác xã kiểu mới, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần..... và một số doanh nghiệp nhà nước đang có điều kiện phát triển.

3. Sau khi các chủ đầu tư lập xong dự án khả thi, Sở có trách nhiệm tổ chức xem xét, đánh giá tính khả thi từng dự án, để tổng hợp trình UBND tỉnh (Thành phố) cho ý kiến quyết định. Hồ sơ dự án được gửi về Bộ Thuỷ sản có kèm công văn đề nghị của UBND tỉnh. Bộ Thuỷ sản không tổ chức thẩm định từng dự án, mà sẽ rà soát lại một số dự án theo vùng, theo nghề, theo cỡ loại tầu.

 

81