Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2004/CT-BGTVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 03/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/02/2004   Số công báo: Số 8
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/02/2004, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư.

Đẩy nhanh công tác lập và trình duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đảm bảo nội dung, chất lượng và thời hạn theo quy định. Đặc biệt các Chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ các thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng (kể cả điều chỉnh nếu có) về: Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, giá trị gói thầu, giá trị hợp đồng, quản lý chi phí phát sinh trong quá trình thi công theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời hạn phải nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

Đối với các công trình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, các Chủ đầu tư thuê tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Đối với các dự án đă hoàn thành, đầu tư những năm trước đây đến nay chưa quyết toán được do hồ sơ thất lạc, mất mát, v.v...các Chủ đầu tư tổng hợp và báo cáo Bộ (có nêu rõ thực trạng và nguyên nhân) để Bộ tổng hợp đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý theo tinh thần Quyết định số 1218/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

84