Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 03/2004/CT-BGTVT về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 03/2004/CT-BGTVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 03/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/02/2004   Số công báo: Số 8
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


66