Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2004/CT-NHNN về cho vay vốn đối với nông, lâm trường quốc doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2004/CT-NHNN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành: 09/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/02/2004   Số công báo: Số 10
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/2/2004, NHNN ban hành Chỉ thị 03/2004/CT-NHNN về cho vay vốn đối với nông, lâm trường quốc doanh. Cụ thể,

Để việc mở rộng cho vay vốn đối với nông, lâm trường và các hộ nhận khoán được an toàn và hiệu quả, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh và Quyết định số 179/2003/QĐ-TTg ngày 03/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Các tổ chức tín dụng chủ động tiếp cận, thẩm định các phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư để bố trí nguồn vốn đáp ứng cho các nhu cầu vay vốn có hiệu quả, có khả năng hoàn trả nợ của các nông, lâm trường và các hộ nhận khoán, trên cơ sở khả năng huy động vốn của tổ chức tín dụng và tinh thần tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về các quyết định cho vay của mình.

2. Việc cho vay vốn đối với các nông, lâm trường thực hiện theo cơ chế tín dụng hiện hành quy định tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 và Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay, Thông tư số 05/2002/TT-NHNN ngày 27/9/2002 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Việc xác định, thỏa thuận thời hạn cho vay, định kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ đối với các khoản vay của nông, lâm trường áp dụng cụ thể như sau:

a) Đối với các khoản vay để chăm sóc cây trồng, vật nuôi, khu rừng đã đưa vào kinh doanh, việc xác định và thỏa thuận thời hạn cho vay, định kỳ hạn trả nợ phù hợp với chu kỳ kinh doanh, bao gồm thời gian sinh trưởng, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm của từng loại cây trồng, vật nuôi, khu rừng.

b) Đối với các khoản vay để chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ hoặc trồng mới rừng theo kế hoạch, được ngân sách nhà nước cấp kinh phí, thì các tổ chức tín dụng xem xét, cho vay và thỏa thuận với nông, lâm trường về thời hạn cho vay, định kỳ hạn trả nợ gốc và lãi phù hợp với kế hoạch giải ngân kinh phí của tổ chức quản lý ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Thông tư 04/2017/TT-NHNN

98