Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2001/CT-TCBĐ về việc triển khai kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị của Liên minh Bưu chính Thế giới năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2001/CT-TCBĐ   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện   Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 10/01/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/01/2001, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành Chỉ thị 04/2001/CT-TCBĐ về việc triển khai kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị của Liên minh Bưu chính Thế giới năm 2000.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chỉ thị các đơn vị tiếp tục triển khai các công việc sau đây cho giai đoạn 2001-2004:

1. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề xuất thành phần cụ thể và kế hoạch hoạt động của nhóm chuyên viên theo dõi và nghiên cứu về hoạt động của các uỷ ban, các nhóm làm việc thuộc Hội đồng Quản trị; hướng dẫn Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham gia vào các nhóm dự án, nhóm hành động của Hội đồng Khai thác Bưu chính.

2. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Bưu điện, Vụ Kinh tế Kế hoạch, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo dõi chương trình hoạt động của Liên Bưu trong năm 2001 và đề xuất việc tham gia các hoạt động có liên quan trực tiếp tới Việt Nam như: Cuộc họp Hội đồng Quản trị năm 2001, các cuộc họp của Hội đồng Khai thác Bưu chính, Triển lãm POST-EXPO, cuộc họp của các uỷ ban, nhóm dự án ... trình lãnh đạo Tổng cục.

3. Vụ Chính sách Bưu điện chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế tiếp tục theo dõi và nghiên cứu các tài liệu liên quan tới chính sách cấp phép dịch vụ Bưu chính, các vấn đề liên quan tới phổ cập dịch vụ bưu chính, đổi mới và phát triển bưu chính để có thể vận dụng các khuyến nghị và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các chính sách quản lý bưu chính Việt nam.

4. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế chủ trì theo dõi tiến độ các dự án hỗ trợ kỹ thuật dành cho khu vực Châu á Thái Bình dương để có những tác động thích hợp tới UPU và đại điện UPU tại khu vực nhằm triển khai tốt các dự án mà Việt Nam đã đăng ký.

5. Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu, lên phương án, xây dựng các dự án phát triển, nâng cấp mạng lưới bưu chính với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể sử dụng được một phần nguồn vốn trong Quỹ Chất lượng Dịch vụ của Liên Bưu.

80