• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Chỉ thị 04/2002/CT-BTC về tiếp tục ổn định, xây dựng, phát triển ngành hải quan và thực hiện thắng lợi chương trình công tác của ngành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Chỉ thị 04/2002/CT-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2002/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/09/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/9/2002, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhChỉ thị 04/2002/CT-BTC về tiếp tục ổn định, xây dựng, phát triển ngành hải quan và thực hiện thắng lợi chương trình công tác của ngành. Cụ thể,

 

Để triển khai thực hiện nghiêm chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bảo đảm cho ngành Hải quan tiếp tục ổn định nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu:

1/ Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong toàn ngành Hải quan phối hợp với các cấp uỷ Đảng, đoàn thể tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ, công chức trong đơn vị, quán triệt tinh thần, nội dung và nghiêm chỉnh thi hành Quyết định số 113/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quyết định về tổ chức cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính liên quan đến việc chuyển Tổng cục Hải quan vào Bộ Tài chính; động viên cán bộ, công chức ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, phát huy truyền thống của ngành, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2/ Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chỉ đạo điều hành các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục thực hiện các chương trình công tác đã đề ra về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ; xây dựng, hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nghiêm chỉnh Luật Hải quan, cải cách thủ tục hành chính; hoàn thiện Đề án tin học hoá và hiện đại hoá ngành Hải quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong ngành; xem xét, rà soát lại quy trình giải quyết công việc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân cán bộ, công chức; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành theo quy định của Luật Hải quan

Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong toàn ngành tiếp tục quản lý, điều hành đơn vị theo đúng các văn bản, quy chế, quy định hiện hành của pháp luật, của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan.

3/ Các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và của Tổng cục Hải quan khẩn trương phối hợp thực hiện các biện pháp, giải pháp cần thiết để tiếp tục duy trì ổn định mọi hoạt động bình thường của các tổ chức Hải quan từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm cho ngành Hải quan thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm 2002 và các năm tiếp theo.

4/ Thủ trưởng các đơn vị các cấp trong toàn ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về Hải quan, các văn bản chỉ đạo nghiệp vụ của Tổng cục và các cơ chế, chính sách khác có liên quan đến hoạt động của ngành Hải quan; kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề vướng mắc phát sinh theo phân cấp, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền qui định cho đơn vị, tránh để xảy ra tình trạng ách tắc trong công việc.

Từ khóa: Chỉ thị 04/2002/CT-BTC

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50047