Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2003/CT-BTS về điều tra tầu cá và thuyền viên do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2003/CT-BTS   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản   Người ký: Tạ Quang Ngọc
Ngày ban hành: 03/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/09/2003   Số công báo: Số 149
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/09/2003, Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Chỉ thị 04/2003/CT-BTS về điều tra tầu cá và thuyền viên.

Tiến hành điều tra, rà soát về số lượng tầu cá và thuyền viên tại các tỉnh ven biển trong toàn quốc.

Đối tượng áp dụng: Tất cả các tầu cá thuộc diện phải đăng ký.

Phương pháp tiến hành: Rà soát các số liệu về tầu cá có trong hồ sơ lưu trữ, sau đó kiểm tra, đối chiếu với thực tế tại địa bàn quan đó nắm số lượng tầu cá chưa được quản lý tại các địa phương để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về quản lý tầu cá.

Thời gian thực hiện : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2003, hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2004.

75