Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2006/CT-BCN về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2006/CT-BCN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/03/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/03/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Chỉ thị 04/2006/CT-BCN về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2006.

Chỉ đạo Sở Công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Lập kế ho¹ch, triển khai các biện pháp tiết kiệm điện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; tăng cường kiểm tra xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quản lý, tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện báo cáo Bộ Công nghiệp.

b) Phối hợp với các Công ty Điện lực giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch làm việc ca ba luân phiên phù hợp đối với các phụ tải có tỷ lệ Pmax/Pmin > 2,5 lần, nhằm điều chỉnh biểu đồ phụ tải, tránh phải hạn chế công suất khi xẩy ra thiếu điện.

c) Phối hợp với các Công ty Điện lực lập danh sách các khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên trong điều kiện thiếu điện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố công khai và thực hiện việc ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện.

d) Xử lý nghiêm đối với khách hàng sử dụng điện vi phạm biểu đồ công suất đã đăng ký.

đ) Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình sử dụng điện chiếu sáng trong công sở, chiếu sáng công cộng và quảng cáo..., tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương quy định chế độ chiếu sáng tiết kiệm phù hợp.

85