• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước

 

Chỉ thị 05/2007/CT-BXD về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Chỉ thị 05/2007/CT-BXD
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2007/CT-BXD   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 09/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/2007   Số công báo: Từ số 302 đến số 303
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/04/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 05/2007/CT-BXD về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2007 - 2010.

Đẩy mạnh cổ phần hóa các Công ty mẹ đã được chuyển đổi từ các Tổng công ty, Công ty độc lập thuộc Bộ

Kế hoạch cổ phần hóa các Công ty mẹ được chuyển đổi từ các Tổng công ty thuộc Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 29-12-2006. Trong điều kiện một số chính sách liên quan đến cổ phần hóa có thay đổi và tính chất, đặc điểm của mỗi đơn vị có khác nhau, việc triển khai các bước công việc cổ phần hóa phải được nghiên cứu kỹ, tiến hành thận trọng, đặc biệt là khâu xác định giá trị doanh nghiệp, xác định cơ cấu vốn điều lệ, bán đấu giá cổ phần...

- Đối với 05 Công ty mẹ (gồm 04 Tổng công ty và 01 Công ty độc lập) đã có Quyết định cổ phần hóa trong năm 2007, việc triển khai quy trình cổ phần hóa được khẩn trương tiến hành ngay từ đầu năm. Các đơn vị xây dựng lộ trình cụ thể, trong đó ấn định rõ các thời điểm : trình Bộ quyết định giá trị doanh nghiệp, trình Bộ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa, bảo đảm hoàn thành cổ phần hóa theo đúng kế hoạch.

- Đối với các Công ty mẹ (Tổng công ty) sẽ cổ phần hóa trong các năm 2008 - 2010, song song với việc tiếp tục kiện toàn về tổ chức và hoạt động theo các nội dung nêu tại mục 1 trên đây, phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa hoặc áp dụng các hình thức sắp xếp khác trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Chỉ thị 05/2007/CT-BXD

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17992