• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2020

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh ta thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan. Nhất là diễn biến thiên tai vào cuối năm 2019 bão, mưa lũ đã làm thiệt hại về tài sản của nhân dân. Để chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai trong năm 2020, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2019, trên cơ sở đó xây dựng nhiệm vụ năm 2020 sát với tình hình thực tế, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các sở ngành; phân công nhiệm vụ từng thành viên. Triển khai khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019 về nhà ở, khôi phục sản xuất, cơ sở hạ tầng thiết yếu. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác PCTT và TKCN các cấp. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp tu bổ đê điều, hồ chứa nước, cầu đường, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình khác trong kế hoạch năm 2020, bảo đảm hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2020.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm huy động nguồn lực của địa phương, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của tỉnh, của Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2019, ổn định đời sống, sản xuất và triển khai công tác PCTT và TKCN năm 2020, cụ thể như sau:

- Cập nhật Kế hoạch Phòng chống thiên tai, Phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn, phê duyệt trong quý II/2020 và triển khai thực hiện. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó thiên tai. Vận động nhân dân vùng có nguy cơ bị cô lập dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và nhu yếu phẩm đủ dùng trong 07 ngày.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực và nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.

3. UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại các Thông báo số 22/TB- UBND ngày 18/02/2020; số 23/TB-UBND ngày 19/02/2020 về các giải pháp phòng chống hạn trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ Hè, vụ Thu hợp lý, chuyển sang cây trồng cạn trên đất phù hợp để tiết kiệm nước tưới; nạo vét cửa lấy nước các trạm bơm, cống, kênh mương; lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến; chủ động trữ nước trong các hồ, ao, vùng trũng thấp. Tuyên truyền nhân dân và tổ chức thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai. Triển khai Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên đất liền, là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ ứng phó, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để chữa cháy rừng, sơ tán dân và cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao năng lực ứng phó cho lực lượng vũ trang và cộng đồng.

5. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương ven biển quản lý, hướng dẫn ngư dân, tàu thuyền tìm nơi tránh, trú khi có thời tiết nguy hiểm. Kiểm đếm tàu thuyền ra vào cảng, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và cấp trên. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng cứu khẩn cấp ngư dân và tàu thuyền gặp nạn.

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khi xảy ra thiên tai. Kiểm tra, hướng dẫn nhân dân đi lại tại các bến đò, cầu tràn, ngầm bảo đảm an toàn tính mạng và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn; rà soát, điều chỉnh lại phương án phòng cháy, chữa cháy phù hợp với tình tình thực tế. Thường xuyên tập huấn, diễn tập theo các phương án để nâng cao năng lực cán bộ, chiến sĩ và giảm thiệt hại do thiên tai.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi diễn biến nguồn nước, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và phổ biến đến người dân chủ động ứng phó; điều chỉnh thời vụ sản xuất, xây dựng kế hoạch cấp nước, phổ biến phương pháp tưới tiết kiệm nước cho các địa phương trong vụ hè Thu đến. Hướng dẫn các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đặc biệt, tại vùng thường xuyên thiếu nước, xâm nhập mặn; chuyển đổi sản xuất lúa sang cây trồng cạn; chọn giống cây, màu ngắn ngày và thích hợp điều kiện khô hạn; phải ưu tiên nguồn nước, đảm bảo không để thiếu nước sinh hoạt cho người dân và chăn nuôi gia súc.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án nâng cấp đê điều, hồ chứa nước, kênh mương, đập dâng, các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; mở rộng hệ thống quan trắc mưa, quan trắc mực nước tự động phục vụ cảnh báo mưa lớn, lũ lụt. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo di dời dân ra khỏi các khu vực thường xuyên ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Phối hợp với bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các địa phương hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền về khu neo đậu trú, tránh bão an toàn.

8. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thi công các công trình cầu, đường, thông thoáng dòng chảy qua cầu. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hệ thống cầu, đường lắp đặt cọc tiêu, dải phân cách, biển cảnh báo nguy hiểm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Tham mưu UBND tỉnh trong việc tìm kiếm thuyền viên và ứng cứu tàu vận tải bị nạn do mưa bão. Phối hợp với Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn quản lý thuyền viên và tàu vận tải thuộc vùng biển quản lý.

9. Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn rà soát phương án PCTT và TKCN năm 2020 thuộc vùng biển quản lý. Huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương án để cứu nạn thuyền viên và phương tiện bị nạn trong vùng cảng biển. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tìm kiếm thuyền viên mất tích và trục vớt tàu hàng bị chìm thuộc vùng biển ven bờ.

10. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố quy hoạch tái định cư nhân dân vùng thiên tai; hướng dẫn xây dựng nhà ở, công trình phù hợp với đặc điểm thiên tai từng địa phương. Tiếp tục đánh giá, phân loại nhà ở theo cấp bão, chú trọng nhà ở tại vùng ven biển; báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để xây dựng phương án ứng phó với bão.

11. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất; chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Định bảo đảm cấp điện phục vụ công tác chống khô hạn; rà soát việc vận hành các nhà máy thủy điện trong mùa lũ, an toàn công trình và phòng chống lũ lụt hạ du. Chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai đối với các khu công nghiệp; cơ sở sản xuất, kho tàng của doanh nghiệp; tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và đồ dùng cần thiết trước mùa mưa lũ.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, các sở, ngành xác định nhu cầu cứu trợ khẩn cấp sau thiên tai.Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp cứu trợ nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh và các tổ chức đoàn thể phân bổ hàng cứu trợ bảo đảm công bằng, minh bạch.

13. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra các bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi xảy ra thiên tai. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc phòng, chữa bệnh để sơ cấp cứu, điều trị người bị nạn; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật phương án PCTT và TKCN năm 2020, bảo đảm an toàn tính mạng học sinh, giáo viên; bảo vệ trang thiết bị dạy học khi mưa bão, lũ lụt. Tu sửa trường lớp, vệ sinh môi trường, triển khai việc dạy bù bảo đảm chương trình học tập sau thiên tai.

15. Sở Thông tin và Truyền thông củng cố, phát triển hệ thống thông tin liên lạc, kịp thời chuyển tải thông tin chỉ đạo, điều hành của Trung ương, UBND tỉnh đến các địa phương bảo đảm phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai.

16. Sở Du lịch khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho du khách, các cơ sở lưu trú, hoạt động du lịch, cung cấp thông tin đầy đủ cho du khách khi có thiên tai.và triển khai thực hiện phương án. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ, nhân viên.

17. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kho tàng thuộc quyền quản lý. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để tham gia các hoạt động phòng tránh, ứng phó thiên tai khi được huy động.

18. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về tình hình thiên tai, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó để chính quyền các cấp, cơ quan và cộng đồng biết, chủ động thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu cứu nạn.

19. Đài Khí tượng Thủy văn Bình Định tăng cường dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, nhận định tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, gió mạnh, bão, lũ để cung cấp thông tin cho các sở, ban, ngành và địa phương chỉ đạo sản xuất, phòng chống thiên tai. Theo dõi và phát các bản tin về thời tiết nguy hiểm; cung cấp thông tin về lượng mưa, mực nước; nhận định xu thế thời tiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

20. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện công tác phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi đơn vị mình quản lý. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia các hoạt động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai khi có yêu cầu.

21. Khi xảy ra thiên tai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo xử lý tình huống thiên tai theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (để b/c);
- UBQG ƯPSCTT và TKCN (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TV BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Hội ND tỉnh, Hiệp Hội TS tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các Trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh;
- Báo BĐ, Đài PT-TH BĐ;
- VP TT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 11/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

79

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443124