• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 tổ chức thực hiện Nghị định 36/2008/NĐ-CP và Nghị định 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ do Tỉnh Tây Ninh ban hành

Tải về Chỉ thị 05/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 02 tháng 6 năm 2015

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2008/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2011/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2008/NĐ-CP , ngày 28/3/2008 và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP , ngày 05/9/2011 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, góp phần quan trọng trong công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay an toàn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số cá nhân tổ chức vui chơi giải trí bằng mô hình tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ dưới dạng tự phát, không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền đã gây khó khăn cho công tác quản lý vùng trời, quản lý các hoạt động bay, gây mất an toàn cho người, phương tiện và các hoạt động khác trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đúng quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ cho cán bộ, công nhân viên thuộc cơ quan, đơn vị và nhân dân ở các địa phương biết để chấp hành đúng.

2. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức thực hiện việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ theo đúng Nghị định số 36/2008/NĐ-CP và Nghị định số 79/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nắm chắc các tổ chức, cá nhân sử dụng mô hình tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ ở địa phương, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép bay theo Điều 9 Nghị định số 36/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Giám sát, kiểm tra khu vực hoạt động, việc chấp hành các quy định về tổ chức bay sau khi được cấp phép. Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm thì ra lệnh đình chỉ bay, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Địa phương nào để xảy ra sự việc sử dụng mô hình bay không người lái có điều khiển từ xa và các phương tiện bay siêu nhẹ vi phạm pháp luật mà không phát hiện và xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 02/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 05/CT-UBND

979

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278909