• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


Chỉ thị 06/2000/CT-TTg về công tác phòng chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 06/2000/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2000/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 28/03/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2000   Số công báo: Số 16
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/3/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 06/2000/CT-TTg về công tác phòng chống, lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Cụ thể,

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão năm 2000, chủ động đối phó với mọi tình huống bất lợi về lũ, bão, thiên tai có thể xảy ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp, các ngành theo hướng gọn, mạnh. Những địa phương thường xảy ra lũ, bão, thiên tai phức tạp thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp làm Trưởng ban.

- Tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão năm 1999, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000 thật cụ thể, sát với thực tế và đặc điểm của từng vùng, từng địa phương; kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện.

- Các Bộ, ngành và các địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và của Nhà nước do thiên tai gây ra.

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

- Đối với các vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ngập lụt, vùng phân lũ, chậm lũ từ tháng 7 đến tháng 11 mỗi hộ dân phải dự trữ lương thực và các nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết đủ sử dụng ít nhất trong 7 ngày; mỗi huyện phải đảm bảo dự trữ ít nhất 10 tấn mỳ ăn liền, 10 tấn gạo.

- Chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư, phương tiện; tổ chức huấn luyện, tập duyệt các phương án để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản và công trình.

- Củng cố, tăng cường mạng lưới thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống, hệ thống dự báo, cảnh báo. Thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trong mùa mưa, bão.

 

Từ khóa: Chỉ thị 06/2000/CT-TTg

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46223