• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Chỉ thị 06/2003/CT-BBCVT về kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Tải về Chỉ thị 06/2003/CT-BBCVT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2003/CT-BBCVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Bưu chính, Viễn thông   Người ký: Đỗ Trung Tá
Ngày ban hành: 08/05/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/05/2003, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Chỉ thị 06/2003/CT-BBCVT về kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Về đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ

Hoàn thiện các cơ chế chính sách quản lý:

Vụ Khoa học-Công nghệ nghiên cứu xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành trong năm 2003 văn bản hướng dẫn công tác Khoa học Công nghệ phù hợp với tinh thần Luật Khoa học và Công nghệ và các hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vụ Kế hoạch-Tài chính và Vụ Khoa học-Công nghệ nghiên cứu và trình ban hành các cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động Khoa học và Công nghệ, đa dạng hóa nguồn đầu tư cho Khoa học và Công nghệ; sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

Trong năm 2003, Vụ Khoa học-Công nghệ và Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp xây dựng quy chế hoạt động và triển khai các hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ.

Đổi mới tổ chức quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ:

Tiếp tục phát triển mô hình tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế gắn kết đào tạo-nghiên cứu phát triển-sản xuất kinh doanh. Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổng kết đánh giá mô hình Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sau 5 năm hoạt động theo cơ chế gắn kết giữa đào tạo-nghiên cứu phát triển-sản xuất kinh doanh.

Các đơn vị trong toàn Ngành triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ nhằm phát huy tính sáng tạo, cho phép khai thác mọi tiềm năng cá nhân, nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu khoa học.

Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ hằng năm nhằm gắn khoa học công nghệ với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tham gia tích cực vào các chương trình nghiên cứu nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực trí tuệ trong nghiên cứu khoa học công nghệ; thường xuyên nghiên cứu đổi mới công nghệ và chú trọng việc đặt hàng nghiên cứu cụ thể cho các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học.

Từ khóa: Chỉ thị 06/2003/CT-BBCVT

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6617