• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh


 

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về triển khai đồng bộ giải pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Chỉ thị 06/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG VÀ NGĂN CHẶN NGUY CƠ XÂM NHIỄM BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀO ĐỊA BÀN TỈNH

Theo thông tin từ Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đến nay đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và đã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Tại Trung Quốc, theo thông tin từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO), từ ngày 3/8/2018 đến ngày 17/02/2019, đã có 105 ổ Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 25 tỉnh (trong đó có tỉnh Vân Nam và Quảng Đông gần biên giới với Việt Nam) và đã có hơn 950.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian vừa qua đã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 2 hộ chăn nuôi tại 2 xã của tỉnh Hưng Yên và 6 hộ chăn nuôi tại 1 xã của tỉnh Thái Bình. Nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng, làm ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi trong thời gian tới là rất cao.

Thực hiện Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chỉ thị số 8523/CT-BNN-TY ngày 01/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhim bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam. Để chủ động phòng và ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhim bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản các cấp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tổ chức phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại tuyến cơ sở.

2. Chủ động tổ chức giám sát, lấy mẫu đối với lợn có dấu hiệu bệnh, nghi bệnh tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ, các sản phẩm thịt đông lạnh, thịt lợn tươi, giăm bông, xúc xích,... và gửi xét nghiệm tại phòng thí nghiệm có thẩm quyền để xác định chính xác tác nhân gây bệnh; báo cáo kịp thời, đầy đủ thông tin, số liệu dịch bệnh động vật.

3. Kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới đối với người và phương tiện vận chuyển xuất phát từ các nước có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam; tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn nhập lậu; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm lợn theo quy định.

4. Tăng cường giám sát nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển lợn; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn; xây dựng phương án đóng cửa chợ, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán lợn, các sản phẩm của lợn và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

5. Triển khai thực hiện ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào địa bàn theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành “Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh”; bố trí kinh phí kịp thời để chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

6. Tổ chức thông tin, tuyên truyền liên tục để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp xử lý đối với động vật nghi mắc bệnh, mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

7. Củng cố hệ thống thú y theo quy định của Luật Thú y để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải, Du lịch, Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ đã phân công chủ động phối hợp trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đặc biệt là trong công tác kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn bị bệnh, lợn và sản phẩm lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, TC, GTVT, DL, CT, TT&TT, YT;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT);
- Trung tâm THVN tại TP Huế (VTV8);
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 28/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 06/CT-UBND

204

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408428