Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2002/CT-TTg về tăng cường công tác giám định đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2002/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/02/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/04/2002   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/2/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 08/2002/CT-TTg về tăng cường công tác giám định đầu tư. Cụ thể, 

Chủ đầu tư:

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án, lập và gửi báo cáo định kỳ việc thực hiện dự án cho cơ quan được giao làm đầu mối giám định đầu tư để theo dõi, giám sát, đánh giá, hỗ trợ quản lý dự án. Nội dung báo cáo theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan tổ chức giám định đầu tư về những vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư dự án; kiến nghị các giải pháp để cơ quan tổ chức giám định đầu tư tổng hợp, phân tích, đánh giá và trình cấp có thẩm quyền giải quyết;

- Chịu trách nhiệm đối với mọi phát sinh, do không được xử lý kịp thời và không thực hiện đầy đủ các quy định về giám định đầu tư; các cấp có thẩm quyền không giải quyết điều chỉnh dự án đầu tư khi dự án không thực hiện giám định đầu tư.

Cơ quan trực tiếp quản lý chủ đầu tư :

- Theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quy định về giám định đầu tư;

- Tổng hợp tình hình thực hiện dự án, phát hiện khó khăn, cùng cơ quan giám định đầu tư tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

78