• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


 

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Chỉ thị 08/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 5261/QĐ-BQP ngày 14/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2020; Quyết định số 2355/QĐ-BTL ngày 24/11/2019 của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Để công tác tuyển quân của tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng, đủ chỉ tiêu được giao, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân nhân tỉnh và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh về công tác tuyển quân năm 2020, thực hiện nghiêm các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức giao nhận quân đúng thời gian, đủ chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối.

- Chỉ tiêu tuyển quân: 800 công dân (nam giới)

- Thời gian giao quân: Ngày 13/02/2020

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

Tiêu chuẩn tuyển chọn được thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ; Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế, Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào phục vụ trong quân đội; việc tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thực hiện theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

3. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh

3.1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chịu trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức giao quân đủ chỉ tiêu, đúng thời gian quy định.

Giao đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân tỉnh để nắm, chỉ đạo.

3.2.Công an tỉnh: Chịu trách nhiệm về chất lượng chính trị, chỉ đạo làm chứng minh nhân dân cho 800 công dân được gọi nhập ngũ năm 2020; đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm an toàn trong buổi Lễ giao, nhận quân.

Giao đồng chí Giám đốc Công an tỉnh (Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ các huyện thuộc tuyến biên giới của tỉnh.

3.3. Sở Y tế: Chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sức khoẻ của công dân được gọi nhập ngũ, chỉ đạo khám tuyển, xét nghiệm ma tuý, HIV cho 100% công dân trước khi bàn giao cho các đơn vị quân đội.

Giao đồng chí Giám đốc Sở Y tế (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo huyện Điện Biên Đông thực hiện công tác tuyển quân.

3.4. Sở Lao động thư­ơng binh - Xã hội: Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố kết hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Giao đồng chí Giám đốc (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh ) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo huyện Tủa Chùa thực hiện công tác tuyển quân.

3.5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với cơ quan quân sự các cấp, tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức đưa tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giao đồng chí Giám đốc (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo huyện Mường Ảng thực hiện công tác tuyển quân.

3.6. Sở Tài chính: Chỉ đạo, đảm bảo ngân sách địa phương chi cho công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh.

Giao đồng chí Giám đốc (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo huyện Mường Nhé thực hiện công tác tuyển quân.

3.7. Sở Tư pháp: Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, bao che và ngăn cản việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân.

Giao đồng chí Giám đốc (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo huyện Mường Chà thực hiện công tác tuyển quân.

3.8. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về trình độ văn hoá của thanh niên được gọi nhập ngũ, chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

Giao đồng chí Giám đốc (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Thị xã Mường Lay thực hiện công tác tuyển quân.

3.9. Tỉnh Đoàn thanh niên: Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác hậu phương quân đội, chỉ đạo Huyện đoàn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kết nạp Đoàn cho 100% thanh niên được gọi nhập ngũ.

Đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo huyện Điện Biên thực hiện công tác tuyển quân.

3.10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, thăm hỏi, động viên, tặng quà đến các gia đình có con em được gọi nhập ngũ, đặc biệt là với các gia đình khó khăn, neo đơn, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) trực tiếp theo dõi, chỉ đạo huyện Nậm Pồ thực hiện công tác tuyển quân.

3.11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh

Chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên, vận động nhân dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, động viên con em tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) theo dõi, chỉ đạo huyện Tuần Giáo thực hiện công tác tuyển quân.

3.12. Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nông dân tỉnh: Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; động viên, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có con em được gọi nhập ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động và đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh) theo dõi, chỉ đạo thành phố Điện Biên Phủ thực hiện công tác tuyển quân.

3.13. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong quần chúng nhân dân, thực hiện chủ trương tuyển quân "Tròn khâu", theo phương châm ''Tuyển người nào chắc người đó''. Chú trọng tuyển chọn công dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, không để xã trắng để tạo nguồn cán bộ sau khi thực hiện xong Luật Nghĩa vụ quân sự. Tổ chức lễ giao, nhận quân trọng thể, an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ quân đội.

Căn cứ Chỉ thị này, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và yêu cầu các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 09/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 08/CT-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438772