• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Chỉ thị 09/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀU CÁ, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN

Năm 2013, công tác đăng ký, đăng kiểm và quản lý tàu cá đã có nhiều chuyển biến; đội tàu cá đã phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo khai thác xa bờ an toàn, hiệu quả, tai nạn tàu cá trên biển đã giảm, Tuy nhiên, nhiều tàu cá ra khơi vẫn chưa đảm bảo trang thiết bị an toàn, như thiếu phao cứu sinh, đèn tín hiệu… và chưa kẻ biển số đăng ký, dẫn đến một số vụ tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra nhất là ở vùng biển xa bờ.

Thực hiện Chỉ thị số 805/CT-BNN-TCTS ngày 06/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

Để chủ động phòng, chống tai nạn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, UBND Tỉnh chỉ thị cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức phòng chống lụt bão, nghiệp vụ đảm bảo an toàn đi biển và các quy định về báo hiệu, cảnh giới khi hành trình và đánh bắt hải sản trên biển, đặc biệt là vào ban đêm; cung cấp đầy đủ cho ngư dân các thông tin về tần số liên lạc, điện thoại của các cơ quan có chức năng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn để ngư dân liên lạc khi có sự cố xảy ra.

2. Chỉ đạo cơ quan Thanh tra chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi không có biển số, không mang đủ phao cứu sinh và trang thiết bị an toàn; yêu cầu ngư dân trang bị đủ trang thiết bị thông tin theo quy định tại Quy chế “Thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển” (Thông tư số 15/2011/TT-BNN ngày 29/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3. Tiến hành rà soát, thống kê tàu thuyền và nắm chắc số tàu cá phát sinh thuộc diện cấm phát triển (nếu có), tàu cá đóng mới không được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo Quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Chỉ thị số 54/2008/CT-BNN ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh đánh giá, xác định nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc để phát sinh tàu cá thuộc diện cấm phát triển, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND Tỉnh và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm hiện tượng này.

- Chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản kiểm tra, đôn đốc và tăng cường tập huấn công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho cán bộ của UBND các huyện, xã đã được UBND Tỉnh phân cấp quản lý khối tàu cá có công suất nhỏ theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); yêu cầu UBND huyện, xã rà soát, thống kê và cập nhật số lượng tàu cá và báo cáo về Sở, Chi cục theo định kỳ để theo dõi quản lý.

4. Tăng cường công tác quản lý an toàn kỹ thuật tàu cá từ khâu xét duyệt thiết kế; thực hiện các bước kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật theo Quy chế đăng kiểm tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuyệt đối không cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với các tàu cá không đảm bảo an toàn.

5. Quản lý chặt chẽ các cơ sở đóng tàu, tăng cường tập huấn và tuyên truyền cho chủ cơ sở đóng tàu các quy định của Nhà nước về quản lý tàu cá, các yêu cầu kỹ thuật và giám sát kỹ thuật trong quá trình đóng mới tàu cá.

6. Từng bước vận động ngư dân không sử dụng tàu quá cũ nát (trên 15 tuổi), tàu sử dụng máy cũ đi hoạt động tại vùng biển xa, không cho phép lắp đặt các máy tàu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo dõi, thống kê tai nạn tàu cá, phân tích nguyên nhân, tổng hợp và có báo cáo hàng quý và năm theo hướng dẫn của Tổng Cục Thủy sản.

7. Đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình Tổ đoàn kết sản xuất trên biển để hỗ trợ nhau trong sản xuất và khi có tai nạn, sự cố thiên tai xảy ra.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá tại địa phương về Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) trước ngày 15 hàng tháng.

Các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Lê Văn Trúc
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 09/CT-UBND

270

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226417