• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


 

Chỉ thị 10/2003/CT-BTC triển khai Quyết định 119/2003/QĐ-TTg về kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Chỉ thị 10/2003/CT-BTC
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2003/CT-BTC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 16/12/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/12/2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 10/2003/CT-BTC triển khai Quyết định 119/2003/QĐ-TTg về kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài chính đến năm 2010.

Các đơn vị Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Trung ương, Cục Dự trữ Quốc gia tổ chức đánh giá toàn diện hiện trạng, năng lực phục vụ của hệ thống thông tin từng chuyên ngành, trên cơ sở đó tổ chức quy hoạch lại các dự án, đề án đang xây dựng và triển khai thực hiện, đảm bảo tính thống nhất chung về công nghệ và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quyết định số 119/2003/QĐ-TTg ngày 11/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể:

- Cục Tin học và Thống kê Tài chính hoàn thành Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước và Dự án mạng thông tin truyền thông thống nhất ngành tài chính trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện trước ngày 31/12/2003.

- Kho bạc Nhà nước Trung ương hoàn thiện Dự án hiện đại hoá hệ thống thông tin Kho bạc đến năm 2010 trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 1 năm 2004.

- Tổng cục Thuế hoàn thành các thủ tục thẩm định, trình Bộ phê duyệt Dự án tin học hoá ngành Thuế đến năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện trong tháng 1 năm 2004.

- Cục Dự trữ Quốc gia hoàn thành trình Bộ phê duyệt Dự án hiện đại hoá thông tin dự trữ quốc gia đến năm 2010 và tổ chức triển khai thực hiện trong quý I năm 2004.

- Tổng cục Hải quan khẩn trương tổ chức thực hiện Dự án tin học hóa quy trình nghiệp vụ Hải quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo tiến độ và tính phù hợp chung của hệ thống.

Từ khóa: Chỉ thị 10/2003/CT-BTC

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6259