• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Hoạt động Tín dụng đen

 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về Chỉ thị 10/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó, nổi lên là hoạt động của các đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động “tín dụng đen” với đặc trưng cơ bản là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính chính thức.

Thủ đoạn của các đối tượng trên là lợi dụng tâm lý hám lợi nhuận của người dân để huy động vốn với số lượng lớn rồi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc dưới danh nghĩa các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, các đối tượng còn tchức phát, dán tờ rơi tại các địa điểm công cộng nhằm lừa người dân vay tiền với lãi suất cao, đến khi không có khả năng chi trả chúng sẽ đe dọa, khủng bố tinh thần, đánh đập, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân.

Hệ lụy của “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản phạm pháp là rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đồng thời là điều kiện phát sinh, gia tăng của hàng loạt các loại tội phạm khác, là nguồn phát sinh, hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động mang tính côn đồ, bạo lực gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhm tăng cường công tác quản lý, chủ động phòng ngừa và đu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành chính sách tài chính, quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn. Thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; không cầm cố tài sản với mục đích không rõ ràng; không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật.

2. Công an tỉnh

a) Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và tập trung đấu tranh triệt phá các đối tượng, nhóm có hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đvi phạm pháp luật, nhất là các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, không để các đối tượng cu kết, móc nối, núp dưới danh nghĩa các công ty, doanh nghiệp để thâu tóm địa bàn, phân chia lợi nhuận hoặc có hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Thường xuyên mở các đợt cao đim tấn công trấn áp tội phạm; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội trên địa bàn.

b) Siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở nhiều lần vi phạm theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác kiểm tra, thu hồi và tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

c) Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh thực hiện Thông tri số 23-TT/TU ngày 04/5/2015 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”. Tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, nhất là những đối tượng có biểu hiện huy động vốn của nhiều người với số lượng lớn hoặc chuyên cho vay lãi nặng.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai và chỉ đạo các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại theo mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng đến năm 2020; tiếp tục thực hiện Đán “Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến hết năm 2020”; rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đi, bổ sung, đổi mới quy trình huy động và cho vay vốn theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Chỉ đạo các tchức tín dụng tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực thi công vụ, không tiếp tay hoặc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong điều tra các vụ án liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Phòng đăng ký kinh doanh kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với những doanh nghiệp cố tình vi phạm theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ công tác đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục giúp công nhân nắm vững các chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay, gắn liền với công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý và đảm bảo quyền lợi, giúp người lao động có việc làm ổn định; hướng dẫn họ vay vốn của các ngân hàng, tchức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào “An toàn trường học”; tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, không phạm tội, mắc tệ nạn xã hội, không cầm cố tài sản, vay tiền của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, phòng ngừa sai phạm.

7. Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, nhất là chế tài xử lý đối với các hành vi cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm pháp luật để cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng ngừa, bảo vệ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

8. Đnghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, kinh doanh dịch vụ cầm đồ; quan tâm, sâu sát đoàn viên, hội viên để kịp thời phát hiện và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu vay vốn chính đáng hoặc hướng dẫn họ vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp. Thực hiện vai trò giám sát ngay từ địa bàn khu dân cư, vận động nhân dân giám sát và tố giác các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng.

9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là những vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đảm bảo xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trong quá trình tiến hành tố tụng chú ý làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm trên để có biện pháp khắc phục; đồng thời tăng cường xác định và giải quyết án điểm, xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

10. y ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, nghiêm cấm việc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, kinh doanh dịch vụ cầm đồ để vi phạm pháp luật.

b) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông tri số 23-TT/TU ngày 04/5/2015 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn; thông tin rộng rãi, kịp thời về các hoạt động vay vốn ưu đãi, các quỹ hỗ trợ của Nhà nước để nhân dân biết và tiếp cận nguồn vốn vay. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định chặt chẽ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hậu kiểm và kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn th, chính quyn cơ sở phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, phòng ngừa vi phạm.

11. Tổ chức thực hiện

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị về y ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

b) Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo y ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủ
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP2, VP5, VP6, VP7.
PH/02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332229