• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 11/1999/CT-TTg về chấn chính các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 11/1999/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/05/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/1999   Số công báo: Số 22
Lĩnh vực: Tài chính, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/05/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 11/1999/CT-TTg về chấn chính các sai phạm đã phát hiện qua thanh tra tài chính năm 1998.

Để khắc phục những khuyết điểm và sai phạm trong công tác quản lý tài chính và ngân sách nhà nước, yêu cầu Thủ trưởng các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện ngay một số việc sau đây:

1. Chỉ đạo các đơn vị liên quan chấn chỉnh ngay những khuyết điểm, sai phạm về tài chính do Thanh tra Tài chính đã có kết luận thanh tra; trong đó, phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân về những thiếu sót, sai phạm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng nguyên tắc, chế độ tài chính.

Các doanh nghiệp nhà nước phải nhiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý tài chính của nhà nước, đồng thời, phải xử lý nghiêm và có biện pháp khắc phục những yếu kém, sai phạm qua kết quả thanh tra, kiểm tra tài chính, nhất là công tác hạch toán, kế toán.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phải thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định về quản lý thu phí, lệ phí, miễn giảm thuế; không để các nguồn thu của ngân sách ngoài quyết toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách ngoài dự toán.

Lập dự toán và phân bổ kinh phí cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, cho các tổ chức trực thuộc theo đúng các quy định của Nhà nước. Rà soát các nguồn kinh phí hợp pháp khác, kinh phí kết dư để giảm số phải chi từ ngân sách nhà nước.

Bảo đảm chi tiêu đúng nhiệm vụ, đúng chế độ và tổ chức xét duyệt quyết toán chi hành chính sự nghiệp thường xuyên đúng quy định, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán mà Thanh tra Tài chính phát hiện.

Thực hiện công khai tài chính, công khai ngân sách theo Quy chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ khóa: Chỉ thị 11/1999/CT-TTg

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
45266