Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/2001/CT-BGTVT về xây dựng, áp dụng, duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2001/CT-BGTVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Phạm Quang Tuyến
Ngày ban hành: 18/06/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/06/2001, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chỉ thị 12/2001/CT-BGTVT về xây dựng, áp dụng, duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000.

Giai đoạn 1 (2001 -2002 ): Giai đoạn tiếp cận, tìm hiểu , xây dựng và đăng ký đề nghị công nhận Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9000.

Trong giai đoạn này,các đơn vị cần thành lập Ban chỉ đạo để phân tích đánh giá hiện trạng, lập kế hoạch thực hiện và chỉ đạo công tác xây dựng,áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9000 cùng với sự trợ giúp của tư vấn, báo cáo kế hoạch thực hiện để Bộ chấp thuận làm cơ sở giám sát quá trình thực hiện.

Để triển khai giai đoạn này,thủ trưởng các đơn vị phải là người có nhận thức đầy đủ việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 là hết sức cần thiết, coi đây là một nội dung quan trọng để đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của doanh nghiệp , phải tin tưởng rằng việc áp dụng ISO 9000 sẽ đem lại lợi ích cho sản xuất kinh doanh của đơn vị mình và là công cụ quản lý chất lượng không thể thiếu đối với mỗi doanh nghiệp .Trong quá trình nghiên cứu xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 , thủ trưởng cơ quan phải thành lập Ban chỉ đạo do giám đốc làm trưởng ban để có kế hoạch thực hiện cụ thể, xây dựng chiến lược đảm bảo nâng cao chất lượng, trang thiết bị, đào tạo, xây dựng nhận thức, xây dựng hệ thống văn bản bao gồm các tài liệu kỹ thuật, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn, mẫu biểu, kế hoạch chất lượng .v.v.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp đã được cấp Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9000 cần phải tiếp tục duy trì , hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng để đảm bảo chất lượng tin cậy và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

* Giai đoạn 2 : ( 2002 - 2003 ): Các Tổng công ty 91, 90 và các doanh nghiệp loại I trong ngành phải phấn đấu để được cấp chứng chỉ Hệ thống QLCL phù hợp ISO 9000 .

* Giai đoạn 3 : ( Từ năm 2004 trở đi ): Việc có đươc chứng chỉ Hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9000 của tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh trong toàn ngành có thể là một trong những điều kiện bắt buộc để tham gia đấu thầu.

86