• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Chỉ thị 13/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

 Quảng Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2013 - 2014

Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp và triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2013- 2014; căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014 và tình hình thực tế của Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các Sở, Ban ngành của Tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ sở giáo dục trên địa bàn vận động toàn dân quan tâm đưa trẻ đến trường, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định việc dạy, học và tổ chức khai giảng theo chỉ đạo của Tỉnh.

- Ưu tiên nguồn lực để bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đảm bảo tiến độ, chất lượng; củng cố nâng cao chất lượng và kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên (nhất là giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) yên tâm công tác.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành, đoàn thể triển khai kịp thời, nghiêm túc bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nêu trên), trong đó tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 16/4/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về thực hiện Kết luận 51-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Đẩy nhanh tiến độ Thành lập trường Đại học Hạ Long; chuẩn bị tốt các điều kiện về bộ máy tổ chức, đội ngũ giáo viên và các điều kiện khác để chuẩn bị cho nhà trường đi vào hoạt động sau khi có quyết định thành lập.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp và các hoạt động nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức được học của học sinh vào thực tiễn cuộc sống.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Thực hiện tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, mở rộng và nâng cao chất lượng hình thức học nghề kết hợp học văn hóa.

- Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của các cơ sở giáo dục; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm các quy định về thu chi tài chính, dạy thêm học thêm và liên kết đào tạo sai quy định.

3. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các địa phương để triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời báo cáo, phản ánh tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 13/CT-UBND

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209708