• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 14/2006/CT-BTM triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Tải về Chỉ thị 14/2006/CT-BTM
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2006/CT-BTM   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thương mại   Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 06/12/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/12/2006   Số công báo: Từ số 23 đến số 24
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/12/2006, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Chỉ thị 14/2006/CT-BTM triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010.

Đẩy mạnh tuyên truyền và đào tạo về thương mại điện tử

a) Vụ Thương mại điện tử chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ, các Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch (gọi chung là các Sở Thương mại) và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo về lợi ích, kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho các cán bộ quản lý kinh tế các cấp và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thương mại điện tử. Việc tập huấn và đào tạo cần tiến hành dưới nhiều hình thức để mang lại hiệu quả cao nhất.

b) Cục Xúc tiến thương mại và Trung tâm Thông tin thương mại tổ chức tập huấn về kỹ năng tham gia thương mại điện tử cho các doanh nghiệp gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị.

c) Trường Cán bộ Thương mại Trung ương và các trường cao đẳng, trung học thuộc Bộ Thương mại bổ sung nội dung đào tạo về thương mại điện tử vào chương trình đào tạo, chú trọng biên soạn các tài liệu, giáo trình và xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ lý luận và thực tiễn về thương mại điện tử.

d) Tạp chí Thương mại, Báo Thương mại, Báo Kinh tế Việt Nam, Truyền hình Thương mại (Cục Xúc tiến thương mại) đẩy mạnh tuyên truyền, đưa tin, bài về tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam, những điển hình thành công trong ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp.

Từ khóa: Chỉ thị 14/2006/CT-BTM
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
15849