• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 142/2000/CT/BNN-VP về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 142/2000/CT/BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 142/2000/CT/BNN-VP   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 28/12/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/12/2000, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 142/2000/CT/BNN-VP về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Các đơn vị căn cứ vào chương trình công tác của Bộ năm 2001, xây dựng chương trình công tác cụ thể của đơn vị, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cụ thể trong năm 2001 và các năm sau.

Đối với các Cục Vụ trực thuộc Bộ, phải tiến hành việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quản lý nhà nước trong đơn vị, tập trung 6 nội dung chủ sau đây:

+ Xây dựng và tổ chứ thực hiện các văn bản pháp luật, tổ chức tuyên truyền pháp luật 1iên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị;

+ Xây dựng công tác kế hoạch, quy hoạch và tổ chức thực hiện các

chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị;

+ Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, tổng kết các chương trình tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế có hiệu quả;

+ Công ác tổ chức cán bộ và đào tạo;

+Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước và các quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Từ khóa: Chỉ thị 142/2000/CT/BNN-VP

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8099