• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Chỉ thị 16/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Chỉ thị 16/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Nghệ An, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

Trong những năm gần đây, xu thế, diễn biến của thiên tai ngày càng khốc liệt, phức tạp, khó lường; khí hậu ngày càng nắng nóng, khô hạn, mưa bão nhiều. Từ đầu năm đến nay, hàng loạt vấn đề liên quan đến thời tiết, khí hậu bất thường như mưa kèm theo lốc, sét, mưa đá xảy ra liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, thiên tai năm 2020 còn diễn biến phức tạp với khoảng 11 đến 13 cơn bão trên biển Đông, trong đó có 05 đến 06 cơn bão trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền cùng với nắng nóng, hạn hán, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất...; đặc biệt nguy cơ xuất hiện mưa lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra sau các đợt khô hạn kéo dài tương tự như các năm 2006, 2010 và năm 2016.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TWPCTT ngày 16/4/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020; để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, nhằm giảm thiểu thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND dân các huyện, thành phố, thị xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh):

- Đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông báo số 252/TB-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến của thiên tai, khí tượng, thủy văn để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng phương án ứng phó với thiên tai; tổ chức tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm để chủ động ứng phó. Phối hợp các địa phương trong việc bố trí cơ cấu sản xuất, mùa vụ, bảo vệ sản xuất, né tránh thiên tai, thích nghi ở những vùng thường xuyên bị thiên tai.

- Nâng cao năng lực theo dõi, giám sát diễn biến và đánh giá tác động của thiên tai đến các mặt của đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng để tiếp nhận và truyền tải thông tin được kịp thời, chính xác, đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ thường trực, trực ban, họp chỉ đạo điều hành ứng phó, cũng như tham mưu tổ chức các đoàn công tác của UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đến hiện trường xảy ra thiên tai được hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ:

- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

- Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành viên; rà soát quy chế hoạt động và triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả.

- Tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác PCTT-TKCN các ngành, các cấp năm 2019, triển khai nhiệm vụ và đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả cho năm 2020. Chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu tại các vùng miền, địa phương để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại. Tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các ngầm tràn, các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt, cô lập.

- Triển khai các giải pháp nâng cao năng lực của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy các cấp, trong đó ưu tiên củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai đảm bảo tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; đặc biệt là hệ thống đê điều, hồ đập, công trình phòng, chống sạt lở, tiêu thoát nước, hệ thống điện lưới, thông tin liên lạc, khai thác khoáng sản... Xác định các trọng điểm xung yếu, bố trí nguồn lực để xử lý đảm bảo an toàn; tổ chức tuần tra canh gác, phát hiện, giải quyết kịp thời các sự cố hư hỏng có thể xảy ra, sẵn sàng các phương án, kịch bản bảo vệ an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng. Quản lý chặt chẽ công tác vận hành hồ chứa, nhất là các hồ đã xảy ra sự cố, các hồ có nguy cơ cao.

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão hoặc có phương án bảo vệ an toàn các công trình đang thi công. Huy động tối đa nguồn lực xử lý dứt điểm các sự cố thiên tai đã xảy ra trong những năm gần đây, chú trọng công tác khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường quản lý, kiểm soát tàu thuyền; kiên quyết không cho ra khơi các tàu đánh bắt thủy, hải sản hết hạn đăng kiểm, trang thiết bị không an toàn, thông tin liên lạc không đảm bảo, thuyền trưởng, máy trưởng thiếu chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ. Kiểm tra rà soát hiện trạng các khu neo đậu, tránh trú bão, chủ động sửa chữa, khắc phục các các hư hỏng, nạo vét luồng lạch và cung cấp thông tin liên quan để tàu thuyền ra vào tránh trú bão thuận lợi, an toàn. Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu nuôi trồng thủy, hải sản trên sông, trên biển.

- Rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ rủi ro cao khi xảy ra các tình huống thiên tai, như: Bão; bão mạnh, siêu bão, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất... nhất là đối với nhân dân, khách du lịch tại các khu du lịch ven biển và vùng thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

- Chú trọng công tác thông tin phòng, chống thiên tai và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

- Đẩy mạnh hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai, xây dựng kế hoạch triển khai thu và sử dụng đúng quy định, phát huy hiệu quả, tạo nguồn lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

- Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế các hoạt động làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai và thiệt hại, công tác chỉ đạo ứng phó, nhu cầu về nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hiệu quả về Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh (qua Văn phòng thường trực) để tổng hợp.

Giao sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị này, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Ban chỉ đạo TW về PCTT (b/c);
- UBQG Ứng phó sự cố PCTT-TKCN (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
- Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN (M).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nghĩa Hiếu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu
Ngày ban hành: 26/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-UBND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452434