Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 179-CT năm 1983 về xây dựng kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nuớc năm 1984 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 179-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 29/06/1983   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/1983   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58