• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Chỉ thị 18/1999/CT-TTg về biện pháp hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 18/1999/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 01/07/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/1999   Số công báo: Số 30
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/07/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/1999/CT-TTg về biện pháp hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000.

Đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn, có liên quan đến các biến động về chuyển quyền sử dụng đất mà chưa nộp tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất trước đó trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các hộ được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải trả dần hoặc trả một lần nếu thực hiện các quyền theo Nghị định 17/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính có trách nhiệm giúp Chính phủ chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể việc triển khai Chỉ thị này ở các địa phương và cứ 3 tháng một lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện cho đến hết năm 2000; thống nhất làm việc với Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn thu lệ phí địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở các xã nghèo, các xã vùng biên giới và việc ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ khóa: Chỉ thị 18/1999/CT-TTg

1.005

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
45410