Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 181-TTg năm 1975 về việc tăng cường kiểm soát sự ra vào các vùng mới giải phóng do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 181-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 14/05/1975   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/1975   Số công báo: Số 9
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57