Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 206-TTg năm 1997 về việc cử Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng các bộ và cấp tương đương tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện hành chính Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 206-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/04/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/1997   Số công báo: Số 10
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/04/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 206-TTg năm 1997 về việc cử Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng các bộ và cấp tương đương tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện hành chính Quốc gia.

Xuất phát từ tình hìnhđó Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng các Bộ và các đồng chí giữ chức vụtương đương có tuổi đời dưới 55 bố trí thời gian và sắp xếp công việc dể đi dựcác khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước tổ chức tại Học việnHành chính Quốc gia trong năm 1997.

2. Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì phối hợp với Họcviện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựngnội dung chương trình khoá học thích hợp với đối tượng đi học, đảm bảo chấtlượng, tính cập nhật cao và chuẩn bị những điều kiện cần thiết khác phục vụ tốtcác khoá bồi dưỡng. Thời gian chương trình mỗi khoá học kéo dài tối đa là mộttháng rưỡi.

3. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Họcviện Hành chính Quốc gia xây dựng kế hoạch chiêu sinh, tiến độ thực hiện cáckhoá học. Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các khoá học và báo cáo kịp thờikết quả học tập của các học viên lên Thủ tướng Chính phủ.

82